ennl

Dr. Ulusoy Kimdir ?

1992 yılından bugüne;   Hipnoz ve Hipnoterapi                 ( Hipnozla Tedavi ) çalışmaları yapmaktadır.  T. C. Yeditepe Üniversitesinde açılan Hipnoz Eğitim Kurslarına Eğitmen olarak destek vermektedir. Bilinçli Hipnoz Ekolunde yer almakta, Tıbbi Hipnoz Derneği üyesi , Psikoterapi ve Hipnoz Derneği ile Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneğinin Kurucu Üyesidir. İnternette www.klinikhipnoz.com sitesinin sahibi aynı zamanda da Hekim ve Psikologların üye olabildiği  Hipnoz Grubunun da kurucusu ve moderatörüdür. 

Dr. Murat Ulusoy, vajinismus tedavisinde  bireye özgü bütüncül yaklaşımlı psikoterapi içeren hipnoterapi  uygulamaktadır.

Beldemiz insanının temel özelliklerinden olan "Her şeyin en iyisini yaparak insanlara mutluluk vermek"  tüm Aydın'lılarda olduğu gibi Dr. Ulusoy için de bir yaşam biçimi olmuştur.  Dr. Ulusoy' un yeni hedefleri, tıpkı geçmişte olan hedefleri gibi hasta memnuniyeti odaklıdır.

*** 2004 - 1. Ulusal ve yabancı katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde Hipnoterapinin Vajinismus tedavisinde etkinliğini gösteren  vaka poster sunumumuz vardı.

*** 2005 - 2. Ulusal ve Yabancı Katılımlı Tıbbi Hipnoz  Kongresinde; Vajinismus Tedavisinde erkekde görülebilen sekonder ereksiyon problemi "Tahtravalli Etkisi" ve tedavinin son basamağı olarak imgeleme yapılması ve buna da " Simulasyon Tekniği" adı verildiği Dr. Ulusoy tarafından deklare edilmiştir.

*** 2006 -Üçüncü Ulusal ve Yabancı katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde Maya Tekniği ile tedavimizdeki ortalama seans sayısı 3,6 olarak deklare edilmiştir.

*** 2007 - Dördüncü Ulusal ve yabancı katılımlı Tıbbi Hipnoz Kongresinde Cinsel Problemlerde Hipnoterapi üzerine sunumunu ise rahatsızlığı nedeni ile yapamamıştır.


Dr. Murat Ulusoy'un Aldığı Eğitimler ve Sertifikalar

1- T.C. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Diploması

2- T.C. Yeditepe Üniversitesi 1. Hipnoz Kursu Eğitimi Sertifikası

3- T.C. Yeditepe Üniversitesi 2. Hipnoz Kursu Eğitimi Sertifikası

4- T.C. Yeditepe Üniversitesi 3. Hipnoz Kursu Eğitimi Sertifikası

5- T.C. Yeditepe Üniversitesinde düzenlenen Tıbbi Hipnoz Kurslarında; "Hipnoz ve İnduksiyon Teknikleri", "Ericksonian Hipnoz", " Katatimi ve Hipnoz" ve " Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi" üzerine eğitimler vermektedir.

6- T.C. Yeditepe Üniversitesinde Verdiğim Eğitimler için Teşekkür Belgesi,

7- T.C. Yeditepe Üniversitesi 1. Tıbbi Hipnoz Kongresi katılım Belgesi

8- T.C. Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği, 1. Hipnoz Kongresine katkımdan Dolayı Teşekkür Belgesi

9- T.C. Yeditepe Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneği, 1. Hipnoz Kongresine Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi üzerine poster sunumu

10- Dr. Tahir Özakkaş'ın Anksiyete Bozukluklarında Hipnozla Tedavi Konulu Work-Shop'una katılım Belgesi

11- Dr. Cenk Kiper'in Cinsel Problemlerde Hipnozla Tedavi Konulu Work-Shop'una katılım Belgesi

12- Prof. Dr. John G. Watkins'in Ego State Therapy Konulu Work-Shop'una katılım Belgesi

13- Prof. Dr. Peter Bloom'un Eriksonian Hipnoterapi Konulu Work-Shopuna Katılım Belgesi

14- Prof. Dr. Peter Bloom'un Hipnozda Trans İndüksiyon Teknikleri Konulu Work-Shopuna Katılım Belgesi

15- Avusturya'lı Psikoterapist, Hipnoterapist Prof. Dr. Mathies Mende'nin "Duygusal Gereksinimlerde Hipnoterapi" konulu Work-Shopuna katılım Belgesi

16- Avrupa Hipnoz Birliği Başkanı Prof. Dr. Shaul Livnay'in Sözsüz Hipnoz Konulu Work-Shopuna Katılım Belgesi

17- Alman Dental Hipnoz Derneği Başkanı  Dr. Albrecht Schmierer tarafından verilen Work-Shopa Katılım Belgesi

18- Doç. Dr. Psikiyatrist  Ali Babaoğlu tarafından verilen  Katatimik Görüntü Yaşantısı adlı Work-Shop' a Katılım Belgesi

19- Haymana 2004 Uygulamalı Tıbbi Hipnoz ve Hipnoterapi  Eğitiminde Eğitmen olarak görev almış,

20- Haymana 2005 İleri Düzey Tıbbi Hipnoz ve Hipnoterapi  Eğitiminde Eğitmen olarak görev almış,

21- Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana Bilim Dalına Tıbbi Hipnoz ve Türkiye'deki konumu üzerine seminer vermiştir.

22- 2. Tıbbi Hipnoz Kongresinde -2005-  Düzenleme komitesinde yer almış, sertifika ve plaket ile onurlandırılmıştır.

23- 2. Tıbbi Hipnoz Kongresinde Prof. Dr. Peter Bloom tarafından verilen Psikoterapide Yaratıcılık  Süreci ve Hipnoterapi  Work-Shop'una katılmıştır.

24- 2. Tıbbi Hipnoz Kongresinde kongre katılımcılarına Hipnoz İnduksiyon Teknikleri ve Transın Derinleştirilmesi ile ilgili  iki  Work-Shop vermiş ve vajinismus tedavisinde hipnoterapi ile ilgili poster ve sözlü sunumda bulunmuştur.

25- 2. Ulusal ve Yabancı Katılımlı Tıbbi Hipnoz  Kongresinde; Vajinismus Tedavisinde erkekde görülebilen sekonder ereksiyon problemi "Tahtravalli Etkisi" ve tedavinin son basamağı olarak imgeleme yapılması ve buna da " Simulasyon Tekniği" adı verildiği Dr. Ulusoy tarafından deklare edilmiştir.

26- Jin.  Op. Dr. Bülent Uran'ın 5-PATH, Analitik Hipnoterapi ve Kadın Doğumda Hipnoz Konulu Work - Shop'una katılmıştır.

27- Dr. Ulusoy, T.C. Yeditepe Üniversitesinde düzenlenen  toplam 16 adet 1, 2 ve 3. Tıbbi hipnoz kurslarında "Ericksonian Hipnoz, Hipnoz İnduksiyon Teknikleri, Katatimi - Hipnoz, Vajinismus Tedavisinde Hipnoterapi ve Hipnoz Work Shop" uygulamaları ve anlatımında bulunmuş ve bulunmaya devam etmektedir.

28- Klinik ve Uygulamalı Hipnoz Derneğinde "Hipnoz İnduksiyon Teknikleri" ile ilgili eğitim vermiştir. (2005)

29- Ankara Hipnoz Grubuna Klinik Hipnoz ile ilgili eğitim vermiştir. (2002)

30- Ankara Hipnoz Grubuna Vajinismus ve Hipnoterapi ile ilgili eğitim vermiştir.    ( 2003)

31- Psikoterapi Enstitüsünde Dr. Tahir Özakkaş'dan aldığı 200 saatlik Bütüncül Psikoterapi teorik eğitiminin sertifikası ve plaketi

32- Psikoterapi Enstitüsünde Dr. Tahir Özakkaş'dan aldığı 200 saatlik Bütüncül Psikoterapi Pratik eğitiminin sertifikası ve plaketi

33- 8. Psikanaliz Kongresine katılım Belgesi ve Kongre süresince 3 gün boyunca Psikyatrist Vamık Volkan'ın Psikoterapide iyileştirici etmenler ve hasta yaklaşımları work-shop'una katılım belgesi

34- T.C. Yeditepe Üniveristesi Diş hekimliği Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü ve Tıbbi Hipnoz Derneği tarafından verilen Tıbbi Hipnoz Uygulama ve Yeterlilik ve Eğitmenlik Belgesi

35- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Peter Krijger tarafından verilen "Hypnosis combined with bodywork for the treatment of posttraumatic stres" konulu work-shop'a katılım belgesi

36- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Lucia Baricevic - Rademaker tarafından verilen "How to combine modern and neo-classic hypnotherapy for fast results" konulu work-shop'a katılım belgesi

37- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi,Uz. Psikolog Tuncay Özer  tarafından verilen "Psikoloji de hipnoz uygulamaları" konulu work-shop'a katılım belgesi

38-  3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Doç.Dr. Osman Özcan  tarafından verilen "Pratik  hipnoz uygulamaları" konulu work-shop'a katılım belgesi

39- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Dr. Ali Özden Öztürk  tarafından verilen "Bilinçli  hipnoz uygulamaları" konulu work-shop'a katılım belgesi

40- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Shaul Livnay tarafından verilen "An integrative to stage modelof hypnotherapy with anxiety disorders" konulu work-shop'a katılım belgesi

41- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Prof. Dr. Mattias Mende tarafından verilen "Hypnotic communication with the symptom in psychosomatic patients: establishing contact, negotiation, integration" konulu work-shop'a katılım belgesi

42- 3. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresinde Dr. Murat Ulusoy "Hipnotik Fenomenler üzerine görüntülü sunum, vajinismus tedavisinde maya tekniği üzerine poster sunumu ve "Hipnotik induksiyon teknikleri" üzerine work shop yapmışü ayrıca konuşmalarda oturum başkanı ve panelist olarak görev almıştır. 3. Tıbbi Hipnoz kongresine verdiği destekten ötürü plaket ile ödüllendirilmiştir.

43- Psikiyatrist, psikoterapist, hipnoterapist Dr. Tahir Özakkaş'dan 600 saatlik davranışsal, bilişsel, dinamik ve varoluşsal modelleri kapsayan Bütüncül Psikoterapi ve Klinik Hipnoz Eğitimi almıştır.

44- Prof. Dr. Walter Bongartz'dan Psikosomatik Hastalıklar ve Hipnoz üzerine eğitim almıştır.

45- İstanbul Aydın Üniversitesinde Düzenlenen Ulusal ve yabancı katılımlı 5. Tıbbi Hipnoz kongresinde "vajinismus Tedavisinde Dr. Ulusoy Tekniği " ni sunmuştur.

 

 


 


Anket

  Vajinismus sorunum için;